sábado, 15 de setembro de 2012

Ekzerco pri la Akuzativo

Programo Mia AmikoKompletigu la spacojn, uzante la akuzativon laŭnecese:
Jen ki_____ vi devos fari por ricevi la kompens_____ promesit_____ de la Reĝo. Eliru el la urbo ĉe la suda pordego, kaj tie vi trovos tri hundet_____ malsamkolor_____; la unu_____ estos blanka, la dua nigra, la tria ruĝa. Vi devos mortigi il_____ kaj tiam aparte bruligi ĉi_____, kaj kunpreni la cindrojn. Metu la cindrojn de ĉiu hund_____ en sak_____ de ties koloro, tiam iru antaŭ la pord_____ de la palac_____ kaj kriu, 'Konata medicinisto venis de Janina en Albanio. Sole li povas resanigi la Reĝ_____ kaj redoni al li la fortec_____ de la junaĝ_____.' La medicinistoj de la Reĝo diros, 'Jen fraŭdul_____, homo nekler_____,' kaj ili faros ĉia_____ malfaciligojn, sed finfine vi venkos ili_____, kaj prezentos vi_____ antaŭ la malsan_____ Reĝ_____. Vi tiam devos postuli tiom da lign_____, kiom povas porti tri mul_____, kaj grand_____ kaldron_____, kaj devos fermi vi_____ en ĉambro kun la Sultan_____, kaj kiam la kaldron_____ ekbolos, vi devos ĵeti li_____ en ĝi_____, kaj tie lasi li_____ ĝis la karn_____ entute forfalos de la ostoj. Tiam aranĝu la ost_____ en la ĝustaj lok_____, kaj ĵetu sur ilin la cindrojn el la tri sakoj. La Reĝ_____ reviviĝos, kaj estos tute sama kiel li estis kiam li havis dudek jar_____. Kiel kompens_____, postulu la bronz_____ ring_____, kiu havas la potenc_____ doni al vi ĉi_____, ki_____ vi deziras. Iru, fil_____ mia, kaj ne forgesu miaj_____ instrukcioj_____.

Solvo (trapasu la premitan muson super la suban spacon)
_____
Jen kion vi devos fari por ricevi la kompenson promesitan de la Reĝo. Eliru el la urbo ĉe la suda pordego, kaj tie vi trovos tri hundetojn malsamkolorajn; la unua estos blanka, la dua nigra, la tria ruĝa. Vi devos mortigi ilin kaj tiam aparte bruligi ĉiun, kaj kunpreni la cindrojn. Metu la cindrojn de ĉiu hundo en sako de ties koloro, tiam iru antaŭ la pordon de la palaco kaj kriu, 'Konata medicinisto venis de Janina en Albanio. Sole li povas resanigi la Reĝon kaj redoni al li la fortecon de la junaĝo.' La medicinistoj de la Reĝo diros, 'Jen fraŭdulo, homo neklera,' kaj ili faros ĉiajn malfaciligojn, sed finfine vi venkos ilin, kaj prezentos vin antaŭ la malsana Reĝo. Vi tiam devos postuli tiom da ligno, kiom povas porti tri muloj, kaj grandan kaldronon, kaj devos fermi vin en ĉambro kun la Sultano, kaj kiam la kaldrono ekbolos, vi devos ĵeti lin en ĝin, kaj tie lasi lin ĝis la karno entute forfalos de la ostoj. Tiam aranĝu la ostojn en la ĝustaj lokoj, kaj ĵetu sur ilin la cindrojn el la tri sakoj. La Reĝo reviviĝos, kaj estos tute sama kiel li estis kiam li havis dudek jarojn. Kiel kompenson, postulu la bronzan ringon, kiu havas la potencon doni al vi ĉion, kion vi deziras. Iru, filo mia, kaj ne forgesu miajn instrukciojn.
_____
--
Esperanto@Brazilo - http://esperanto.brazilo.org
Movimento Virtual de Esperanto no Brasil

Ekzerco pri Afiksoj
Kompletigu per afiksoj: ist - aĵ - mal - ec - in - ek

Ekde 1905 en la pentr(1)_____oj de Picasso (2)_____regis la roza tono. Kompare al la blua periodo aperis liaj verkoj (3)_____pli melankolie, la bluo restis en fono. Liaj pentromotivoj estis sorĉ(4)_____oj, ŝnurdancistoj, kaj harlekinoj (tristaj ĝojigistoj), klasika bel(5)_____o. La "dolĉa doloro" aperas ĉiam forte sur liaj pentraĵoj. Gravaj verkoj de la periodo: "Vir(6)_____o kun frugilego" kaj "Ŝnurdancista familio".

Solvo (trapasu la premitan muson super la suban spacon)
___________

Ekde 1905 en la pentraĵoj de Picasso ekregis la roza tono. Kompare al la blua periodo aperis liaj verkoj malpli melankolie, la bluo restis en fono. Liaj pentromotivoj estis sorĉistoj, ŝnurdancistoj, kaj harlekinoj (tristaj ĝojigistoj), klasika beleco. La "dolĉa doloro" aperas ĉiam forte sur liaj pentraĵoj. Gravaj verkoj de la periodo: "Virino kun frugilego" kaj "Ŝnurdancista familio".
___________--
Esperanto@Brazilo - http://esperanto.brazilo.org
Movimento Virtual de Esperanto no Brasil

Krucvorto PMA#02>>>>>>>>>> SolvoEsperanto@Brazilo - http://esperanto.brazilo.org
Movimento Virtual de Esperanto no Brasil

Elektu inter "Aŭ" aŭ "Apenaŭ"Elektu inter  "Aŭ" aŭ "Apenaŭ":

______ Johano eliris el la arbaro, forta vira voĉo ekkriis al li: "He, kamarado! kien vi migras?"
La studenton mi neniam plu vidis! ______ pli ĝuste, mi, mi lin vidis, sed li min ne vidis.
______ ŝi eniris en la malvarman akvon, ŝin subite atakis sveno. 
Ni ne faru ion ajn, kio povus ofendi tiun ______ alian genton ______ religian grupon
______ ŝi ekfrapis la unuan kordon, ĉiuj levis la maldekstran piedon, ĉar la gnomoj estas maldekstruloj.
______ tio estis dirita, la mano de Georgo tuj malrapide malleviĝis.
Ĉu iliaj popoloj estas fortaj ______ malfortaj?

Solvo (trapasu la premitan muson super la suban spacon)
---------

Apenaŭ Johano eliris el la arbaro, forta vira voĉo ekkriis al li: "He, kamarado! kien vi migras?"
La studenton mi neniam plu vidis! Aŭ pli ĝuste, mi, mi lin vidis, sed li min ne vidis.
Apenaŭ ŝi eniris en la malvarman akvon, ŝin subite atakis sveno. 
Ni ne faru ion ajn, kio povus ofendi tiun aŭ alian genton aŭ religian grupon
Apenaŭ ŝi ekfrapis la unuan kordon, ĉiuj levis la maldekstran piedon, ĉar la gnomoj estas maldekstruloj.
Apenaŭ tio estis dirita, la mano de Georgo tuj malrapide malleviĝis.
Ĉu iliaj popoloj estas fortaj aŭ malfortaj?
--
Kontribuo de Hector Dufau
Esperanto@Brazilo - http://esperanto.brazilo.org
Movimento Virtual de Esperanto no Brasil

Ĉu "Apud" aŭ "Baldaŭ"?


Ĉu "Apud" aŭ "Baldaŭ"?

(1)______ mi denove havos miajn fortojn, kaj mi povos flugadi tie, en la varma lumo de la suno.

(2)______ ili venis en la landon, en kiu la reĝidino regis, kiam ŝi estis hejme.

(3)______ la freŝa herbobedo kuŝis la bastono de la patro, alligita al ŝtipo.
(4)______ aperis tria folio; kiun ĝi signifas?
(5)______ la ĉerko staris la edzo kaj la infanoj, tuta amaseto.
(6)______ ĝi montriĝis la mortigita Kristana pastro. 
(7)______ povis veni la sovaĝaj bestoj kaj manĝi iliajn korpojn; ne, tio ne devis okazi!
(8)______ la muro staris tablo kaj seĝo.Solvo (trapasu la premitan muson super la suban spacon)
====
Elektu la prepozicion: "Apud" aŭ "Baldaŭ"?

1.Baldaŭ mi denove havos miajn fortojn, kaj mi povos flugadi tie, en la varma lumo de la suno.

2.Baldaŭ ili venis en la landon, en kiu la reĝidino regis, kiam ŝi estis hejme.
3.Apud la freŝa herbobedo kuŝis la bastono de la patro, alligita al ŝtipo.
4.Baldaŭ aperis tria folio; kiun ĝi signifas?
5.Apud la ĉerko staris la edzo kaj la infanoj, tuta amaseto
6.Apud ĝi montriĝis la mortigita Kristana pastro. 
7.Baldaŭ povis veni la sovaĝaj bestoj kaj manĝi iliajn korpojn; ne, tio ne devis okazi!
8.Apud la muro staris tablo kaj seĝo.
====

--
Kontribuo de Hector Dufau
Esperanto@Brazilo - http://esperanto.brazilo.org
Movimento Virtual de Esperanto no Brasil
Krucvorto PMA#01


--
Esperanto@Brazilo - http://esperanto.brazilo.org
Movimento Virtual de Esperanto no Brasil